COVID-19 info for Albertans & Health Professionals and about Family Support & Visitation.

COVID-19 testing available for all Albertans. Book now.

Tagalog

COVID-19

Alam naming ito ay ang mga panahon ng walang katiyakan at na may mga tanong at alalahanin ka. Narito kami para sa iyo. Pinapahalagahan ka namin, sama-sama tayo sa panahong ito at malalampasan natin ito.