Af-Soomaali

Xog ku saabsan COVID-19 oo ku Qoran Afkaaga Hooyo

Halkaan waxaa ka helaysaa liiska ilaha xogta COVID-19 oo afkaaga Hooyo ku qoran.

XOGTA KOOFID-19 : Qof kasta oo reer Alberta ah oo is tallaali kara waa inuu is tallaalaa.
(COVID-19 information: every Albertan who can get vaccinated should get vaccinated)
Alberta Health

Get health information in your language

Ku hel Warbixinta Caafimaadka Luuqadaada