Af-Soomaali

Xog ku saabsan COVID-19 oo ku Qoran Afkaaga Hooyo

Halkaan waxaa ka helaysaa liiska ilaha xogta COVID-19 oo afkaaga Hooyo ku qoran.

Qaado Talaalka. Waa ammaan oo fudud.
(Get vaccinated. It's safe and easy.)
Alberta Health

Get health information in your language

Ku hel Warbixinta Caafimaadka Luuqadaada