Af-Soomaali

Xog ku saabsan COVID-19 oo ku Qoran Afkaaga Hooyo

Halkaan waxaa ka helaysaa liiska ilaha xogta COVID-19 oo afkaaga Hooyo ku qoran.

Get health information in your language

Ku hel Warbixinta Caafimaadka Luuqadaada